Regulamin Karty Podarunkowej, zwanej dalej Voucherem:

Niniejszy regulamin określa zasady nabywania i korzystania z Vouchera wystawionego przez Kumo Garden (Hegen Investing Group).

Voucher daje możliwość dokonywania zakupów od Kumo Garden do wysokości kwoty zaznaczonej na każdym Voucherze.

  1. Voucher nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Warunkiem otrzymania Voucheru jest fakt opłacenia oznaczonej kwoty.
  3. Voucher jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w naszej bazie danych.
  4. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie otrzymania Voucheru. Vouchery są ważne do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów.
  5. Treść regulaminu jest udostępniona w siedzibie Hegen Investing Group, w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, lok. 102 i na stronie www.kumogarden.com
Płatności PayU